wtorek, 31 maja 2011

Very Difficult.

Dziś wstałem około siódmej. Szukam pracy. Czuję się źle. Byłem na rowerze na Lotnisku Strachowice. Zrobiłem parę zdjęć. Jest ciepło. Około 30 stopni Celsjusza.Przy takiej wadzie zgryzu człowiek czuje się bardzo źle. Tak naprawdę to jest coś okropnego. Bardzo nieprzyjemne. Życie z czymś takim jest bardzo trudne.DziękujęToday I woke up at seven. I am looking for the Job via Internet. I am in bad condition. I went by bike to the Strachowice Airport. I made a few fotos. It is hot. About 30 degrees Celsius.If you have such a malocclusion you were in very bad condition. In fact, it's horrible. Very unpleasant. Living with something that is very difficult.Thank youMarcin

sobota, 28 maja 2011

About Malocclusion and Strachowice Airport by bike

Jakie są objawy nieleczonej wady zgryzu (retrogenia) i problemu ze stawem skroniowo-żuchwowym w moim przypadku ( to są objawy po półtorarocznym noszeniu szyny odciążającej staw)? Uczucie przeszkadzania w okolicach skroni, czasem bardzo lekkie bóle w okolicach stawów skroniowo-żuchowych i lekkie przeskakiwanie w prawym stawie ( przy bocznych ruchach językiem w prawym i lewym), strzelanie przy odginaniu głowy do tyłu, szumy uszne, napięcie mięśni z tyłu szyi, na barkach i wzdłuż kręgosłupa, przykurcze mięśniowe, nie mogę wykonać skłonu do ziemi, przy prostych nogach, mimo, że od dawna się rozciągam ( codziennie rano streching), przykurcze w rejonie miednicy. Taka wada zgryzu, może oddziaływać na bardzo oddalone regiony ( nawet na stawy skokowe). Wiadomo, że wady zgryzu niekorzystnie wpływają na cały aprata ruchowy i ja to odczuwam, dlatego codziennie się rozciągam i gimnatykuję ( żeby się usprawnić). Problemy przy czytaniu, źle funkcjonujący aparat mowy ( nieprawidłowo). Przeszkadzanie przy widzeniu. Złe oddychanie.Co pamiętam z wykładów z Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki: Prawo Wolfa: Nieużywany narząd zanika.

DziękujęMarcinWhat are the symptoms of untreated retrogenia and temporomandibular disfunction in my case (after wearing the rail debulking join for a period one and a half years)? Disturbens feeling in the temple area ( right and left, right is worse), sometimes light pains at the joins area, leaping on the right join ( during the round movement of tanque right and left), sound of crutching when moving head backward, ears humes, muscle tension on the back of the neck, on the shouldersa and along the spain. Muscle tension, I can not perform the slop to the grand with straight legs, even though I stretched for a long time. Muscle tension on the pelvic region. It is known that such a malocclusion can affect the very outermost regions of the locomotor system.( even at the ankles). It is known that malocclusion can affect the entire human locomotive system, I feel it for this reason I practise streching every day. Problems with reading, poorly functioning speech engine, interfering with vision, bad breath.What I remember for the lecture of Biomechanical Engeneering at the Mechanical Department Technical Uniwersity Wroclaw?: Wolf's Law: Not used organ disappears.

Than You.MarcinSzukam pracy. Szukam pracy. Dzisiaj byłem na rowerze. Jechałem koło stadionu pryz ulicy Lotniczej. Potem dwa przejazdy kolejowe. Potem skrót przez park do ulicy biegnącej na lotnisko o nazwie Strachowice. Za lotniskiem skręciłem w lewo na polną drogę. Kiedyś jakaś kobieta pytała mnie o drogę na lotnisko i powiedziałem, że nie dojedzie do lotniska, bo są roboty drogowe a ona zapytała o polną droge, czy da się nią dojechać do lotniska. Ja wtedy zobaczyłem i powiedziałem, że nie wiem. Zapamiętałem tą polną drogę. Pojechałem nią dzisiaj. Dojechałem do dużego budynku lotniska. Skręciłem i pojechałem wzdłuż płotu lotniska. Widziałem sarnę. Zrobiłem jej zdjęcie, jak już była bardzo daleko. Reakcja sarny jest bardzo szybka. Ona bardzo szybko ucieka. Zrobiłem zdjęcia, gdy była bardzo daleko. Zanim wyciągnałem aparat… . Kiedyś miałem podobny przypadek z lisem. Zatrzymałem się w lesie i robiłem ćwiczenia szerokiego wymawiania samogłosek. Miałem zamknięte oczy. Usłyszałem, że w zaroślach coś się porusza. Spojrzałem i nic nie było. Bo krzaki wszystko zakrywały. Słyszałem przesuwający się dźwięk. Po chwili, koło krzaka przy drodze zaobaczyłem rudego lisa. Potem mogłem podziwiać reakcję jego mięśni ( bardzo szybka reakcja). W tej samej sekundzie, kiedy na mnie spojrzał był już kilkadziesiąt metrów dalej. Szybko uciekał. Spojrzał i był już daleko ode mnie. Bilans zwierząt spotkanych tej wiosny w okolicach Wrocławia w lasach: jeden lis i trzy razy sarny ( raz widziałem trzy, albo cztery sarny, raz dwie przed Wysokim Kościołem, dzisiaj jedną).

Potem zgubiłem korbę od roweru w trawie ( odpadła mi, wykręciła się). Przeszukałem całą polną drogę, znalazłem korbę, ale nie mogłem jechać, bo mi odpadała. Nie miałem klucza, żeby ja pożądnie przykręcić. Widziałem samoloty startujące z lotniska: dwa razy Boeing 737 ( Ryanair) i raz jakiś ze śmigłami, jeden helikopter. Te Boeingi 737 startują, jak rakieta. Dobrze to wygląda.

Potem znalazłem dobry skrót przez las do drogi wylotowaj na Samotwór. Piechota wtróciłem na Kozanów, bo mi korba odpadała. Nie mogłem jechać, bo się bałem, że mi śrubka zginie i będzie źle. DziękujęMarcin

piątek, 27 maja 2011

Malocclusion

Od jakiegoś czasu noszę nową szynę odciążającą staw skroniowo-żuchwowy. Czuję się źle. Nie wiem, może ta szyna jest zbyt sztywna (może to nie jest wina szyny). Najlepszą stabilność żuchwy miałem moim zdaniem w tych pierwszych szynach, które nosiłem. Strzelanie przy odginaniu głowy do tyłu i uczucie przykurczu mięśni z tyłu szyi. Lekkie pobolewanie i przeszkadzanie w rejonach obu stawów. Z prawej strony gorzej. Czasem bóle przyczepów mięśniowych na głowie. Wada zgryzu i problem ze stawem utrudnia czytanie. Bardzo niewygodnie się czyta. Czytanie jest wolne. Przy czytaniu tekstów, czuję przeszkadzanie. To jest bardzo ważny problem człowieka z taką wadą zgryzu jak moja: trudniej się patrzy, twarz jest napiętam ma się uczcie dyskomfortu przy patrzeniu, trudno się czyta, uczenie też nie jest takie łatwe, przy takim dyskomforcie, bo człowiek najszybciej się uczy w warunkach komfortowych. Obecnie przeglądam oferty pracy, bo szukam pracy, żeby zarobić na leczenie ortodontyczne. Umiejętność czytania i patrzenia to jest podstawowa umiejętność konieczna w każdym prawie zawodzie. Taka wada zgryzu bardzo przeszkadza i to jest prawda. Ciężko wykonuje się wiele czynności, ciężko się rozmawia. Takie umiejętności jak czytanie, rozmawianie, patrzenie, to są najbardziej podstawowe umiejętności przydatne w wielu sytuacjach życiowych. Moja wada gryzu bardzo to utrudnia.Dziękuję.MarcinFor some time I have new rail load distribution tomporomandibular join. I have bad condition. Mayby this rail is to rigid. Mayby it isn’t connect with rail. The bast stability of the mandible I was with the first rails, which I had. My symptoms: Sound of crutching when moving the head backword. Slight pain and obstruction in the areas of both joint. Right is worse. Sometimes the pains of the muscle attachment in the head (temporal muscle). Malocclusion and temporomandibulardysfunction is difficult to read. Reading goes slowly. I feel obstruction. This is very important problem for the man with malocclusion and temporomandibular disfunction: Looking is difficult, face is tense is the feeling of discomfort when looking at, hard to read. Learning it is not so easy, with such discomfort, because the man quickly learns in a comfortable. I browse a lot of job offers, because I am looking for a job, because I must earn money for orthodontic treatment. Ability to read and seeing it is a fundamental skill needed in almost every profession. This malocclusion is very disturbing and it is true. It is hard to do a lot of acticities, it is hadr to speak a lot. Skills such as reading, talking, seeing, these are the most basic skills useful in many situations. Malocclusion is complikated by this activieties.Thank you

środa, 25 maja 2011

Mail do MSWiA

Napisałem maile'a do MSWIA (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji z pytaniem: Czy mogę zamieszczać na blogu prośbę o dobrowolne darowizny na leczenie ortodontyczne z podaniem danych kontaktowych bez rejestracji zbiórki publicznej? Pani Naczelnik odpowiedziała mi, że takie działanie według niej można zakwalifikować jako zbiórkę publiczną więc nie mogę czegoś takiego robić dopóki nie dostanę zezwolenia z MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie całego kraju a nie dostanę nigdy, bo nie jestem stowarzyszeniem, ani fundacją ( tylko stowarzyszenia i fundacje mogę takie zezwolenie otrzymać), chyba, że założę fundację ochrony Marcina. Na pytanie czym jest zbiórka publiczna można uzyskać odpowiedź czytając ustawę o zbiórkach publicznych z 15 maja 1933 roku ( jeszcze takie stare ustawy u nas obowiązują). Mogę natomiast zamieścić prośbę o przekazanie mi darowizny na bliżej nieokreślony cel, bo takie dzianie nie jest już zbiórką publiczną ( zbiórka publiczna, to zbiórka ofiar ( na przykład pieniędzy lub darów), na jakiś konkretny cel: na przykład leczenie ortodontyczne, skierowana do nieokreślonej grupy ludzi). Zbiórkę pieniędzy na moje leczenie może przeprowadzić dla mnie jakaś fundacja lub stowarzyeszenie.


Artykuł, który ukazał się w gazecie o nazwie Polityka, dotyczący Zaburzeń Narządów Żucia."Paweł Walewski
17 maja 2011
1
2
3
O bardzo ważnym narządzie żucia
Porzuć żucie i zgrzytanie
Ciągłe zaciskanie zębów może prowadzić do bólów kręgosłupa, głowy, a nawet nóg. Za to w niczym nie pomoże.
PowiększZaciskanie zębów i zgrzytanie nimi jest wynikiem zwyrodnień w stawie skroniowo-żuchwowym.
PowiększStaw skroniowo-żuchwowy. Na powiększeniu uwidoczniony mięsień skroniowy, kłykieć i głowa żuchwy.
Czytaj także
Śpij i pozwól spać innym!
Choć raz dobrze się wyspać – o tym marzą ludzie, którzy chrapią, i ci, którzy muszą ich słuchać....

Depresja, rozpieranie policzków, paniczny strach przed złamaniem żuchwy – z takimi dolegliwościami prędzej można trafić do gabinetu psychiatry niż na fotel stomatologa. Ale prof. Maria Kleinrok, założycielka Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Lublinie, pomaga takim właśnie pacjentom. – Sama kiedyś nie przypuszczałam, że jednym ze źródeł długotrwałej sztywności karku, bólów kręgosłupa, zespołu niespokojnych nóg mogą być nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych – wyznaje profesor, która w latach 1975–2002 kierowała Katedrą i Zakładem Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Lublinie. Zainteresował ją wtedy związek między zaburzeniami w tym stawie (wywołanymi przemieszczeniem krążka stawowego) a rozmaitymi dolegliwościami, które nastręczają problemów lekarzom wielu innych specjalności: neurologom, laryngologom, kardiologom, ortopedom, internistom. Ich źródłem bywają nieuświadomione zaburzenia narządu żucia. Mało kto wpada na ten trop.

Zaciskane zęby

Halina Kuca, okulistka ze Skarżyska Kamiennej, przez dwa lata skarżyła się na regularne bóle głowy, drętwienie policzka, pogorszenie słuchu. Neurolodzy i laryngolodzy dokładnie ją zbadali, lecz nie wyjaśnili, co jest przyczyną uporczywych dolegliwości. Dopiero gdy we wrześniu 2009 r. dr Kuca trafiła do prof. Kleinrok, okazało się, że wszystkiemu winne są przemieszczone krążki w stawach skroniowo-żuchwowych (można tę nieprawidłowość porównać do wypadającego dysku w kręgosłupie), które podczas silnego zaciskania zębów uciskały okoliczne nerwy.

Kuracja doprowadziła do częściowego ustąpienia dolegliwości. – Teraz nie rozstaję się ze specjalną akrylową szyną na zębach, która pomaga utrzymywać żuchwę w prawidłowym położeniu – opowiada lekarka. Sama złapała się na tym, że podczas trudniejszych operacji i stresu podświadomie mocniej zaciska zęby, czego robić nie powinna. To właśnie zbyt silne napięcie mięśni twarzy, zgrzytanie i dociskanie zębów zmienia położenie stawów skroniowo-żuchwowych i może wywoływać dolegliwości odczuwane w zupełnie innych okolicach ciała. – Ucisk daje o sobie znać w miejscach nieraz odległych, ponieważ nerw trójdzielny unerwiający narząd żucia łączy się z korzeniami nerwowymi w obrębie kręgosłupa szyjnego – wyjaśnia profesor.

Pani Ewa z Mielca (32 lata) ponad rok poszukiwała pomocy, by wyleczyć zaburzenia czucia w rękach i bolesne skurcze mięśni, które nie dawały jej spać – ale efekt tej wędrówki po rozmaitych gabinetach był marny, dopóki nie okazało się, że napięcie twarzy podczas wielogodzinnej pracy przy komputerze doprowadza do przemieszczenia krążków w stawach skroniowo-żuchwowych.

– To już 15 miesiąc kuracji, kiedy noszę szynę i uczę się relaksacji – opowiada pacjentka. Nie chce ujawniać swoich personaliów, bo doświadczenie nauczyło ją, że lepiej nie uchodzić za hipochondryczkę. Spotkała wielu specjalistów, którzy bagatelizowali jej dolegliwości nie mogąc znaleźć w układzie nerwowym żadnej uchwytnej anomalii. – Niektórzy znacząco pukali się w czoło – żali się.

Prof. Kleinrok to podejście lekarzy smuci, choć nie dziwi. Miała już wystarczająco wiele spotkań z różnymi specjalistami, którzy początkowo wątpili w jej obserwacje, ale po zapoznaniu się z wynikami badań i wysłuchaniu historii pacjentów zmieniali zdanie. Odtąd – po wyczerpaniu wszystkich klasycznych sposobów ustalenia przyczyny uciążliwych bólów ręki, krzyża lub głowy – konsultują cięższe przypadki ze stomatologami z pracowni zaburzeń czynnościowych, które w ostatnich latach powstały w uczelniach medycznych. Wciąż jednak postępują tak nieliczni.

Czy to choroba?

Zaburzenia w stawach szczękowo-żuchwowych nie są ujęte w żadnym wykazie chorób finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Małgorzata Teluk, która również boryka się od kilku lat z tym problemem, początkowo nie mogła uwierzyć, gdy w publicznej poradni za szyny akrylowe zażądano od niej kilkaset złotych. – Doradzono mi tylko tyle, abym w tej sprawie interweniowała u rzecznika praw chorych – opowiada.

Prof. Stanisław Majewski, krajowy konsultant w dziedzinie protetyki stomatologicznej, rozkłada ręce: – Wiele lat staram się o to, aby Fundusz przestał traktować te problemy jak fanaberię porównywalną z usuwaniem zmarszczek. To, co dziś finansuje NFZ w zakresie protetyki, przypomina średniowiecze. Państwo refunduje jedynie najprymitywniejsze protezy, przysługujące pacjentom bez co najmniej pięciu zębów. – Są tacy, którzy nie mają tylko czterech, więc opłaca się im wyrwać zdrowy ząb, żeby dostać protezę – mówi prof. Majewski. Ale i tak założenie takiej protezy jest wbrew standardom i gdyby student na egzaminie wybrał taką metodę leczenia, dostałby dwóję. – Mimo to w rozmowach z Funduszem czuję się bezsilny – wyznaje krajowy konsultant.

Pani Małgorzata Teluk zabrała się za tworzenie stowarzyszenia pacjentów z problemami w stawach skroniowo-żuchowych. Chce udowodnić, że boryka się z nimi wiele osób, choć skala zjawiska nie została dotąd oszacowana. Na forach internetowych zamieściła adres stowarzyszeniessz@o2.pl, z nadzieją, że odezwą się do niej inni i wspólnie przekonają NFZ, że ich chorobę trzeba objąć refundacją. Leczenie przyczynowe jest przecież tańsze niż pobyt pacjenta w szpitalu i kosztowne badania diagnostyczne.

Związek między właściwym położeniem żuchwy a skargami pacjentów na ból zrozumieć trudno. Jak obrazowo mówi prof. Stanisław Majewski, głowa żuchwy nieraz wchodzi do ucha, a neurolodzy lub lekarze ogólni nie wpadną na to, aby odesłać chorego do dentysty. Być może powodem braku komunikacji jest to, że nie ma jeszcze dobrej nazwy dla tego niewątpliwie wąskiego wycinka stomatologii. Nie jest to chirurgia szczękowa ani ortodoncja, która koncentruje się na leczeniu wad zgryzu. Najtrafniej byłoby chyba nazwać tę dyscyplinę ortopedią stomatologiczną.

Problemy, jakie może sprawiać staw skroniowo-żuchwowy, biorą się nie tylko ze stresu, zaciskania zębów, ale też nawykowego obgryzania paznokci lub zbyt długiego żucia gumy („Żucie utrudnia życie”; POLITYKA 3/04). Z kolei nerwowe i nieświadome zgrzytanie zębami, zwane zwyczajowo bruksizmem – prowadzi do wzmożonego napięcia mięśni głowy i karku, które przez system powięzi oraz gałęzie nerwowe przenosi się wzdłuż kręgosłupa na okolice barków, klatki piersiowej, krzyża, docierając nawet do stawów skokowych.

Jest coś jeszcze: źle dopasowane korony zębowe, mosty i protezy, które mogą zbyt daleko cofać żuchwę. Prof. Maria Kleinrok leczyła mężczyznę, który wiele lat cierpiał na bezsenność, bo przesunięta w tył żuchwa sprzyjała zapadaniu języka wywołując duszność. Co ciekawe, chory przez kilka miesięcy szukał bezskutecznie pomocy u psychiatry, do którego zgłosił się z dręczącą go obawą, że żuchwa może mu przykleić się do kręgosłupa. Nie pomogli również inni specjaliści, próbujący wyjaśnić powód sztywności karku, napadów bicia serca i duszności. Dopiero na fotelu stomatologicznym okazało się, że w wyniku ruchowej koordynacji żuchwowo-językowej mężczyzna nie mógł wciągnąć powietrza do płuc, ponieważ nasada języka zatykała mu cieśń gardła. A sztywność karku była wymuszona pochyleniem głowy, bo tylko w tej pozycji żuchwa automatycznie wysuwała się do przodu. Organizm sam ratował się przed występowaniem dramatycznych objawów.

Relaksacja i edukacja

Leczenie dysfunkcji narządu żucia i przeciążeń w stawach skroniowo-żuchwowych to nie tylko stosowanie szyn zgryzowych (wykonanych z silikonu lub akrylu), lecz przede wszystkim żmudny trening relaksacyjny i niezwykle ważna edukacja chorego. Trzeba nauczyć się radzić sobie ze stresem i umieć rozluźniać mięśnie twarzy, a najlepiej cały organizm. – Do szyny trudno się przyzwyczaić, ale dziś wyjmuję ją tylko podczas posiłków – opowiada Halina Kuca. – Wciąż muszę się pilnować, aby w sytuacjach stresowych nie dociskać zębów.

Wielu uważnych stomatologów i ortodontów – którzy korygują wady zgryzu u dzieci – zwraca uwagę na prawidłowe zagryzanie zębów od najwcześniejszych lat. Ale nie jest regułą, by przy okazji uwrażliwiali dorosłych na złe nawyki powstałe w dzieciństwie. Dlatego większość rodziców i nauczycieli kompletnie bagatelizuje emocje, które towarzyszą dzieciom podczas spędzania czasu przy komputerach i telefonach komórkowych. Kiedyś podczas odrabiania lekcji częściej obgryzano ołówki lub paznokcie; dziś, do tych fatalnych sposobów odreagowywania stresu doszła guma do żucia i ekscytujące gry komputerowe wymagające wzmożonej koncentracji.

Pierwszym objawem świadczącym o przemieszczeniu krążków stawowych – co samemu można poczuć, a nawet usłyszeć – są trzaski podczas ruchów żuchwy oraz ograniczona możliwość jej opuszczania. Za kilka lub kilkanaście lat skutkiem tej niefrasobliwości mogą być bóle, które trudno będzie wyleczyć, jeśli nikomu nie przyjdzie do głowy, skąd się wzięły."DziękujęMarcin

wtorek, 24 maja 2011

Today

I woke up at eight. I have very bad condition. This new rail isn’t good in my opinion. I have disturbance feeling in right and left temple are. Ears humes. Sound of crutching when I turn my head backward. Disturbance feeling, and muscle tension on the back of the neck. I made dinner. I ate dinner (potatoes, egg and carrot salad: grated carrots, sugar, a little cream. It tasted good). I am looking for the job via Internet and this is true. Thank you.Marcin

piątek, 20 maja 2011

New rail and shifter Shimano SIS Index

Mam nową szynę dwumilimetrową. Wydaje mi się ona kanciasta ( z nierównościami). Człowiek, który ma taką wadę szkieletową, prawdopodobnie nie będzie czuł się dobrze z żadną szyną, choćby była bardzo dobra, bo główny problem nie tkwi w szynach, tylko w wadzie zgryzu ( ale ta mi się wydaje kanciesta. Miałem takie, które się lepiej układały). Zęby muszą mieć równomierne podparcie na całej długości, bo inaczej jest źle. Staw może się zniszczyć, gdy zęby nie mają równomiernego podparcia na całej długości. Siły nie rozkładają się równomiernie na zębach.
Obecnie źle się czuję.

I have new rail. It seems to me it is angular (with inequalities). Someone who have problem with orthognatic malocclusion, probably won’t feel good with any rail, even when rail is the bast, because the main problem is not with the rail, only the malocclusion. Teeth should be evenly support the entire length of. Join may by destroy, when teeth havn’t evently support the entire lenght. The forces are not distributed evenly on the teeth.
I am in bad condition.

I have disturbens feeling in the right temple area. Sound of crutching when I turn my head backword. I am looking for the job.

Zniszczyła mi się prawa manetka w rowerze ( gripshift od Gianta GSR 200 – moim zdaniem te manetki montowane w rowerach Giant GSR 200,500 nie są najlepszym pomysłem). Kupiłem tanią manetkę firmy Shimano. Shimano SIS Index (13 złotych). Na razie sprawuje się dobrze. Zobacze ja będzie z nią w przyszłości. Boje się trochę o zapięcie w tej manetce. Manetka ma prostą budowę. Dobrze zmienia się na niej przełożenia. W koplecie dostaje się metalową linkę do przerzutki.

My right shifter is destroyed ( gripshift from Giant GSR 200. I think that shifters from Giants GSR 200 and 500 wasn’t the best). I bought cheap shifter Shimano. Shimano SIS Index ( price 13 złotych). I think it is good . I’ll see how it will by in the future. I'm afraid a little bit of closure. Shifter has a simple construction. Changing gear is good. On the set is a steel cable to the derailleur.

Writting this blog is not easy for my fith malocclusion.

Thank you. Dziękuję

Marcin

wtorek, 17 maja 2011

Bikes in Wroclaw and oathmeal

Jakie wniosek wyciągnałem z z okresu studiów? Problemem miasta Wrocławia są korki uliczne. Często, rano stałem w korkach zanim dojechałem autobusem na uczelnie. Nie wiem, czy dalej tak jest. Przesiadłem się na rower. Korki nie sią dobre, bo ludzie, tracą w nich dużo czasu. Gdy są upały, to w autobusie można się ugotować.

Gdy byłem w Bruges w Belgii, zauważyłem, że wiele osób jeździ tam rowerami i jest tam sieć bardzo porządnych ścierzek rowerowych w mieście i poza miastem ( leśnych, wśród przyrody). Mieszkańcy tego miasta, w szczególności właściciele hoteli, traktują ścieżki rowerowe jako atrakcje turystyczną ( zauważyłem to przeglądając trochę strony internetowe hoteli w Bruges). Wynajmują rowery dla gości hotelowych i to dodatkowo przyciąga gości. Takie miasto jest bardziej atrakcyjne dla turystów.

What conclusion inferred from the study period? The problem of the city of Wroclaw are traffic jams. Often, in the morning I stood in traffic jams before I arrived by bus to schools. I do not know whether to continue as is. I switched to a bike. Congestion is not good, because people lose a lot of time in them. Where are the heat, then the bus can cook. When I was in Bruges in Belgium, I noticed that many people ride bicycles there, and there is a decent network of bicycle paths in and out of town (forestry, including wildlife). Residents of this city, in particular the owners of hotels, treat bike lanes as a tourist attraction (I noticed that browsing the websites of hotels in Bruges). They rent bikes for guests and it also attracts visitors. Such a city is more attractive to tourists.We Wrocławiu jest trochę ścieżek rowerowych, ale gdyby tak zbudować poza miastem sieć ścieżek wśród przyrody (trochę już jest) i dobudować nowe, tak żeby wszędzie można było dojechać rowerem.In Wroclaw is a little bike paths, but if they build a network of paths outside the city in nature (some already are) and build new, so that you can get everywhere by bike.Płatki owsiane z jogurtem. Co jest dobre według mnie na śniadanie? Płatki owsiane są tanie i jogurt naturalny jest też tani. Płatki owsiane, albo kukurydziane z jogurtem.Oathmeal with natural jogurt. What is good for breakfast? ( in my opinion). Oathmeal are cheap and natural jogurt is also cheap. Oathmeal or cornflakes with jogurt.Haferflocken mit Joghurt. Was ist gut für mich zum Frühstück? Haferflocken sind billig und Joghurt ist auch billig. Haferflocken oder Mais mit Joghurt.Dziękuję Thank you. Danke.

czwartek, 12 maja 2011

Opona Rubena.

Chce coś napisać o oponie rowerowej, którą kupiłem na jesień na tylne koło: Maxxis TT Larsen. Opona ta jest zbyt delikatna, żeby jeździć w niej na trasach poza szosą. Ja jeździłem wzdłuż wałów rzeki Odry. Mam w niej dwie dziury. Przez dziury dostawały się kamienie do środka opony i dętki się przebijały. Musiałem kupić nową oponą. Pan w sklepie rowerowym na osiedlu zaproponował mi tanią oponę firmy Rubena (drutówka) rozmiar 26x2.0. Kupiłem taką oponą i będę ją testował. Co mogę powiedzieć o moim rowerze Giant GSR 200 ( kupiłem go na Allegro za 315 złotych)? Wkład suportu do wymiany chyba ( bo mi korba trochę lata na boki), przerzutki i zębaki do wymiany (zębatki zniszczone przez użytkowanie rozciągniętego łańcucha). Przerzutki Shimano SiS. Trzeba kupić prawą manetkę, bo się zniszczyła.I want to write something about bicycle tire, which I bought in the autumn on the rear wheel: Maxxis Larsen TT. This tire is too soft to ride it off-road routes. I have ridden along the embankments of the river Oder. I have two holes in it. Through the holes in contact with the stones inside the tires and inner tubes are pierced. I had to buy a new tire. Sir in the neighborhood bike shop offered me a cheap tire's Reuben (bead wire) size 26x2.0. I bought this tire and I was testing it. What can I say about my bike Giant GSR 200 (I bought it on Allegro 315 zlotych )? The contribution of BB to exchange probably (because I crank some years on the sides), derailleur and sprocket to replace (rack destroyed by the use of a stretched string.) Shimano SiS. I have to buy the right throttle, because it destroyed.Dziękuję. Thank You.Marcin

wtorek, 10 maja 2011

It is very hard to my.

From today my blog will be also published on the portal WordPress.com. http://www.mrcnkzk.wordpress.com. I have bad condition. Disturbens feeling on the right temple area. Sound of crutching when I turn my head backword. It is very hard to my, to live with malocclusion. Very hard. This is very disturbing to me in my life.

Thank you

Marcin

niedziela, 8 maja 2011

Very strong voice

I woke up at eight. O went by bike to the church ( DA Redemptor). I pierced the inner tube. I had to carry my bike. I woke many kilometers. Along the Oder River. I was late to the church. The homili was about: it is good to by brave, obey God rather than man, care about the development of the soul, want good live, do not settle for just anything.

I woke many kilometers. Along the Oder River.

I heard at the Internet men, who often sang in the town center (Wroclaw). Gienek Loska. When I was going to the Uniwersity I often heard this men at the town center. I think it is very strong voice nad good text about the soul. http://www.youtube.com/watch?v=nCTRIz4_bG0. To listen.Thank you.


Marcin

sobota, 7 maja 2011

Very Slowly.

I have bad condition. I think that thiner rail is worse. I have light pain at the back of the neck. I don’t like malocclusion called retrogenia. I don’t like temporomandibular dysfunction. I was looking for the job via Internet just a little bit. Very slowly. Morning I thought that today is Sunday. When I wantet to go to the church I realised that today is Saturday. I swetch days of the week. I my opinion I have bad condition. I think it is good opinion.Thank you.Marcin

piątek, 6 maja 2011

06 maja 2011"Cała Polska w cieniu Śląska"
I woke up at seven. I wachte um sieben uhr. I went by bike outside the city to rest. I make exercise ( stretching) outside the city. I saw a lot of threes and green grass. Ich fahre mit dem fahrrad außerhalb der Stadt. Ich sah eine Menge von Bäumen und grünen Gras. Ich habe Übungen (Stretching). I made dinner, ate dinner. I thing that it is very important to eat healthy food. I am looking for the job (just little bit). I haven’t any experiance in job search. I am green in this topic.

I have bad condition.Muszę kupić sobię zapasową dętkę i prawą manetkę do roweru. Przedwczoraj miałem odbiór szyny. Jadąc tam przebiłem detkę. Zmieniłem dętkę nad Odrą. To była dobra zmiana dętki. Niezbyt uciążliwa. Na trawie. Koło rzeki. Zawsze wożę ze sobą klucz do odkręcania śrubek. Szyna słabo trzymała się zębów i ją zostawiłem do poprawki. Muszę kupić nową detkę.Jestem wymęczony tą wadą zgryzu i stawem.Pamiętam kazania biskupa Pazdura: „Proszę, Przepraszam, Dziękuję“ – on często o tych trzech słowach mówił. Miałem styczność jako ministrant z tym biskupem.Pamiętam Kongres Eucharytyczny. Byłem na spotkaniu ekumanicznym z Janem Pawłem w dawnej Hali Ludowej.Do Hali Ludowej i do Orbity przy ulicy Wejherowskiej często chodziłem, jako młody chłopak na mecze koszykówki ( źle słyszałem na tych meczach, dosłownie kakofonia). Miałem kolegę Adama, z którym graliśmy w koszykówkę na osiedlu. Chodziliśmy na mecze koszykówki. Na Śląsk Wrocław ( Zepter potem Idea). W przerwie między kwartami były występy cheerleaders i była bardzo głośna muzyka. Potem musiałem przez jeden dzień dochodzić do siebie po takim meczu, bo mi szumiało w uszach. Na koncerty na Polach Marsowych nie chodziłem, bo było dla mnie za głośno ( raz byłem i było za głośno). Moi znajomi z liceum chodzili na koncerty na Polach Marsowych.Mój ulubiony koszykarz z okresu liceum to był Adam Wójcik. Pamiętam też Johna MacNoul‘a, Szybilskiego, Zielińskiego, Kacha Szengielije, Tomczyka, trenera Urlepa i Katzurina… Nie wiem, jak teraz jest ze Śląskiem.Skandowanie: „Cała Polska w cieniu Śląska“.Dziękuję.Marcin

środa, 4 maja 2011

I am looking for the job

I am sitting and looking for he job via Internet. I am siting and looking for the job via Internet. I have bad condition. Dosturbens feeling in the right teaple area. Sound of crutching when I turn my head backward. Muscele tension along the spine, at the shoulders, at the chest and back of he neck. Malocclusion (Retrogenia). Temporomandibular disfunction.

In german: Kiefergelenkt. Dysgnatie (Retrogenie)

Tomorrow I am going to do baked beans.

I dipped the beans, I have the tomato paste, flour (potato and "Poznan"), cubes Knorr. Tomorrow I plan to make baked beans. What is importent for me? What question bothering me every day? What should I do for dinner? This is my general problem.

Thank you.Marcin

niedziela, 1 maja 2011

Air pollution, and anhealty food

Jakie są przyczyny różnych chorób? Zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach i niezdrowa żywność (genetycznie modyfikowana). Dobrze jest postawić na produkcję zdrowej żywności ekologicznej i na ekologię ( myślenie ekologiczne). Żywność zawiera małą ilość substancji odżywczych, co powoduje niedobory witamin i mikroelelemntów.

What are the causes of various diseases? Air pollution in large cities and unhealthy food (genetically modified). It is good to put on the production of healthy organic food and ecology (ecological thinking). Food contains a small amount of nutrients, which results in deficiency of vitamins and trace elements.

Was sind die Ursachen verschiedener Erkrankungen? Die Luftverschmutzung in Großstädten und ungesunde Lebensmittel (genetisch veränderte). Es ist gut, auf die Produktion von gesunden Bio-Lebensmitteln und Ökologie (ökologische Denken) setzen. Lebensmittel enthält eine geringe Menge an Nährstoffen, was zu einem Mangel an Vitaminen und Spurenelementen.