piątek, 21 października 2011

Bruges Belgium

Co mogę powiedzieć o Belgii? Byłem tam tylko dwa razy. Pociągi jeżdżą cicho i szybko (dobre tory). Bardziej mi się podoba Brugia niż Bruksela. Bruksela to stolica Europy. Jest tam dużo ludzi z całego świata. Brugia jest spokojniejsza. To malownicze miasto ze starą średniowieczną architekturą i nie tylko średniowieczną. Kanałami. Parkami. Dużo ludzi tam biega i jeździ na rowerze (wysportowani, dbają o zdrowie). Dzieci jeżdżą do szkoły na rowerach w odblaskowych strojach. Miasto jest malownicze. Dużo drobnych sklepików. Dużo hoteli. Wszystko zadbane. Parki zadbane. Większość osób rozmawia w języku angielskim, mimo, że oficjalne języki do Dutch i Francuski. Bliskość morza. Znalazłem kilka agencji pośredniczących w wyszukiwaniu pracy. Zauważyłem, że między godziną dwunastą a czternastą mają tam przerwę w pracy. Podróż z Wrocławia do Bruges trwa około pięciu godzin ( samolotem wystartowałem o godzinie 12:05. Pociągiem dojechałem na miejsce o godzinie 17:05).

Krajobraz raczej nizinny, czasem pargórkowaty. Dużo lasów i pól uprawnych. Z okna pociągu widziałem wiele wiatraków (alternatywne źródła energii). Gospodarstwa wiejskiej wyglądają raczej porządnie. Bilet na samolot w obie strony z lotniska Wrocław Strachowice do Lotniska Charleroi kosztuje (Ryanair) od stu kilku złotych do ponad dwustu złotych (kupowany z wyprzedzeniem). Bilet z lotniska Charleroi do Bruges ( bus +train ticket) kosztuje 19,80 euro. Nocleg w hostelu (ze śniadaniem) 16 euro za dobę.

Ortodonta, u którego się konsultowałem powiedział, że według niego belgijska służba zdrowia jest dobra, ale polska nie jest gorsza. Najbardziej podobał mi się widok z okna samolotu – ponad chmurami.DziękujęMarcinWhat can I say about Belgium? I was there only twice. Trains run quietly and quickly (good tracks). I like Bruges more than Brussels. Brussels is the capital of Europe. There are a lot of people from different countries. Bruges is calmer. This picturesque old town with medieval architecture. Channels. Parks. A lot of people out there running around and rides a bike (athletic, health care). Children ride to school on bikes in reflective costumes. The city is picturesque. Lots of small shops. A lot of hotels. All neat. Landscaped parks. Most people speak English, even though the official languages are Dutch and French. The proximity of the sea. I found some intermediary agencies in search of work. I noticed that between the hours of twelve and two o'clock there are a break from work. The journey from Wroclaw to Bruges takes about five hours (I started at 12:05. Train arrived to Bruges at 17:05).
Rather low-lying landscape, sometimes hilly. A lot of forests and farmlands. From the train window I saw a lot of fans (alternative energy). Rural farms look more neatly. A plane ticket round-trip airport to Wroclaw Strachowice costs Charleroi Airport (Ryanair) from several hundred to over two hundred PLN ( purchased in advance). A ticket from Charleroi Airport to Bruges (bus + train ticket) costs 19.80 euros. Overnight in the hostel (with breakfast) 16 euros per night.
Orthodontist, in which I consulted told me that according to him the Belgian health care is good, but Poland is not worse.
The most I liked the view from the airplane window - above the clouds.


Thank you

Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz