piątek, 2 października 2009

Ciekawy rozdział "Archetypy i symbole"

Uczę się do egzaminu o nazwie "Teoria Kultury. Odnaleźć własną opowieść. Wokół Jungowskiej teorii kultury" i to jest prawda.

Na str0nie 355 tekstu pod tytułem "Archetypy i Symbole" Karla Gustawa Junga zaczyna się rozdział pod tytułem" O stosunku psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego". Na pierwszych dziesięciu stronach autor wyjaśnia, dlaczego źle jest stosować metodę redukcyjną Zygmunta Freuda(twórca psychoanalizy) do analizy dzieła literackiego.

Źle jest myśleć według Junga, że psychika autora jest kluczowym(najważniejszym) elementem dzieła literackiego. Jung porównuje psychikę autora do gleby a dzieło literackie do rośliny. Mimo, że roślina wyrasta z gleby jest ona czymś autonomicznym jest odrębnym organizmem. Psychika autora ma wpływ na kształt dzieła literackiego, ale jej analiza nie może przysłonić wartości estetycznych dzieła literackiego. Źle jest traktować pisarza jako przypadek kliniczny(jako pacjenta chorego psychicznie a myślenie Freuda[metoda redukcyjna] powstało właśnie dla takich pacjentów)

Na czym polega metoda redukcyjna Zygmunta Freuda? Redukuje się złą psychikę pacjenta i stara wytworzyć dobrą psychikę, żeby pacjent mógł się dobrze przystosować( żeby mu się dobrze żyło wśród ludzi). Freud zauważył, że każdy człowiek ma pragnienia, które tłumi z przyczyn moralnych. Człowiek ma pragnienie, ale ponieważ myśli, że to jego pragnienie jest złe, wypiera to pragnienie człowiek ze świadomości do nieświadomości. Na przykład ma człowiek pragnienie seksualne, ale ponieważ ktoś mu powiedział( na przykład rodzice), że seks jest zły, człowiek tłumi swoje pragnienie seksualne i usuwa je ze świadomości do nieświadomości. Te pragnienia wcale nie muszą dotyczyć sfery seksu. Stłumione treści są zazwyczaj treściami negatywnymi, ponieważ muszą one wejść w konflikt z moralnością, żeby je człowiek stłumił. Mogą to być jakieś treści kryminalne( na przykład chęć zabicia kogoś). I te stłumione treści usunięte ze świadomości do nieświadomości według Freuda są przyczynami nerwic. Gdzie według Freuda można się dowiedzieć jakie treści są tłumione przez danego pacjenta? Analizując jego fantazje i sny. Stłumione treści według Zygmunta Freuda tworzą tak zwane tło nieświadomości i występują pod postacią symboli w snach i fantazjach pacjenta. Czyli analizując sny i fantazje człowieka i znając symbolikę snów i fantazji można dowiedzieć się o tłumionych treściach a potem je usunąć( poprzez uświadomienie ich pacjentowi) i zlikwidować przyczyny nerwicy. Dla przykładu podaje Jung, że jaskinia symbolizuje macicę w marzeniach sennych i fantazjach pacjenta. Jung też zwraca uwagę, że Zygmunt Freud, źle zastosował pojęcia symbolu( symbol to pojęcie stosowane według Junga w celu nazwania czegoś co nazwy nie posiada). Gdyby stosować metodę redukcyjną Freuda do interpertacji tekstu Platona o jaskini, można by dojść do przekonania że Platon tkwił w jakiś inflantylno seksualnym myśleniu. Poza tym treści występujące w snach i fantazjach człowieka według Junga nie zawsze oznaczają treści tłumione. O czym jest pierwsze dziesięć stron w rodziale rozpoczynającym się od strony 355 w tekście pod tytułem "Archetypy i Symbole" Karla Gustawa Junga? To tak napisałem jak, by ktoś się interesował psychologią, albo literaturoznawstem, albo nie wiedział, co jest przyczyną nerwic. DZiękuję.Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz