wtorek, 17 maja 2011

Bikes in Wroclaw and oathmeal

Jakie wniosek wyciągnałem z z okresu studiów? Problemem miasta Wrocławia są korki uliczne. Często, rano stałem w korkach zanim dojechałem autobusem na uczelnie. Nie wiem, czy dalej tak jest. Przesiadłem się na rower. Korki nie sią dobre, bo ludzie, tracą w nich dużo czasu. Gdy są upały, to w autobusie można się ugotować.

Gdy byłem w Bruges w Belgii, zauważyłem, że wiele osób jeździ tam rowerami i jest tam sieć bardzo porządnych ścierzek rowerowych w mieście i poza miastem ( leśnych, wśród przyrody). Mieszkańcy tego miasta, w szczególności właściciele hoteli, traktują ścieżki rowerowe jako atrakcje turystyczną ( zauważyłem to przeglądając trochę strony internetowe hoteli w Bruges). Wynajmują rowery dla gości hotelowych i to dodatkowo przyciąga gości. Takie miasto jest bardziej atrakcyjne dla turystów.

What conclusion inferred from the study period? The problem of the city of Wroclaw are traffic jams. Often, in the morning I stood in traffic jams before I arrived by bus to schools. I do not know whether to continue as is. I switched to a bike. Congestion is not good, because people lose a lot of time in them. Where are the heat, then the bus can cook. When I was in Bruges in Belgium, I noticed that many people ride bicycles there, and there is a decent network of bicycle paths in and out of town (forestry, including wildlife). Residents of this city, in particular the owners of hotels, treat bike lanes as a tourist attraction (I noticed that browsing the websites of hotels in Bruges). They rent bikes for guests and it also attracts visitors. Such a city is more attractive to tourists.We Wrocławiu jest trochę ścieżek rowerowych, ale gdyby tak zbudować poza miastem sieć ścieżek wśród przyrody (trochę już jest) i dobudować nowe, tak żeby wszędzie można było dojechać rowerem.In Wroclaw is a little bike paths, but if they build a network of paths outside the city in nature (some already are) and build new, so that you can get everywhere by bike.Płatki owsiane z jogurtem. Co jest dobre według mnie na śniadanie? Płatki owsiane są tanie i jogurt naturalny jest też tani. Płatki owsiane, albo kukurydziane z jogurtem.Oathmeal with natural jogurt. What is good for breakfast? ( in my opinion). Oathmeal are cheap and natural jogurt is also cheap. Oathmeal or cornflakes with jogurt.Haferflocken mit Joghurt. Was ist gut für mich zum Frühstück? Haferflocken sind billig und Joghurt ist auch billig. Haferflocken oder Mais mit Joghurt.Dziękuję Thank you. Danke.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz