niedziela, 1 maja 2011

Air pollution, and anhealty food

Jakie są przyczyny różnych chorób? Zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach i niezdrowa żywność (genetycznie modyfikowana). Dobrze jest postawić na produkcję zdrowej żywności ekologicznej i na ekologię ( myślenie ekologiczne). Żywność zawiera małą ilość substancji odżywczych, co powoduje niedobory witamin i mikroelelemntów.

What are the causes of various diseases? Air pollution in large cities and unhealthy food (genetically modified). It is good to put on the production of healthy organic food and ecology (ecological thinking). Food contains a small amount of nutrients, which results in deficiency of vitamins and trace elements.

Was sind die Ursachen verschiedener Erkrankungen? Die Luftverschmutzung in Großstädten und ungesunde Lebensmittel (genetisch veränderte). Es ist gut, auf die Produktion von gesunden Bio-Lebensmitteln und Ökologie (ökologische Denken) setzen. Lebensmittel enthält eine geringe Menge an Nährstoffen, was zu einem Mangel an Vitaminen und Spurenelementen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz