piątek, 27 maja 2011

Malocclusion

Od jakiegoś czasu noszę nową szynę odciążającą staw skroniowo-żuchwowy. Czuję się źle. Nie wiem, może ta szyna jest zbyt sztywna (może to nie jest wina szyny). Najlepszą stabilność żuchwy miałem moim zdaniem w tych pierwszych szynach, które nosiłem. Strzelanie przy odginaniu głowy do tyłu i uczucie przykurczu mięśni z tyłu szyi. Lekkie pobolewanie i przeszkadzanie w rejonach obu stawów. Z prawej strony gorzej. Czasem bóle przyczepów mięśniowych na głowie. Wada zgryzu i problem ze stawem utrudnia czytanie. Bardzo niewygodnie się czyta. Czytanie jest wolne. Przy czytaniu tekstów, czuję przeszkadzanie. To jest bardzo ważny problem człowieka z taką wadą zgryzu jak moja: trudniej się patrzy, twarz jest napiętam ma się uczcie dyskomfortu przy patrzeniu, trudno się czyta, uczenie też nie jest takie łatwe, przy takim dyskomforcie, bo człowiek najszybciej się uczy w warunkach komfortowych. Obecnie przeglądam oferty pracy, bo szukam pracy, żeby zarobić na leczenie ortodontyczne. Umiejętność czytania i patrzenia to jest podstawowa umiejętność konieczna w każdym prawie zawodzie. Taka wada zgryzu bardzo przeszkadza i to jest prawda. Ciężko wykonuje się wiele czynności, ciężko się rozmawia. Takie umiejętności jak czytanie, rozmawianie, patrzenie, to są najbardziej podstawowe umiejętności przydatne w wielu sytuacjach życiowych. Moja wada gryzu bardzo to utrudnia.Dziękuję.MarcinFor some time I have new rail load distribution tomporomandibular join. I have bad condition. Mayby this rail is to rigid. Mayby it isn’t connect with rail. The bast stability of the mandible I was with the first rails, which I had. My symptoms: Sound of crutching when moving the head backword. Slight pain and obstruction in the areas of both joint. Right is worse. Sometimes the pains of the muscle attachment in the head (temporal muscle). Malocclusion and temporomandibulardysfunction is difficult to read. Reading goes slowly. I feel obstruction. This is very important problem for the man with malocclusion and temporomandibular disfunction: Looking is difficult, face is tense is the feeling of discomfort when looking at, hard to read. Learning it is not so easy, with such discomfort, because the man quickly learns in a comfortable. I browse a lot of job offers, because I am looking for a job, because I must earn money for orthodontic treatment. Ability to read and seeing it is a fundamental skill needed in almost every profession. This malocclusion is very disturbing and it is true. It is hard to do a lot of acticities, it is hadr to speak a lot. Skills such as reading, talking, seeing, these are the most basic skills useful in many situations. Malocclusion is complikated by this activieties.Thank you

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz