sobota, 21 listopada 2009

"Archetypy i symbole"

Rozdział tekstu pod tytułem "Archetypy i Symbole" człowieka o nazwisku Jung. Początek rodziału"Syzygia: Anima i Animus"(str 69).

Co powoduje projekcje? Projekcja to jest taki stan psychiczny. Takie coś psychiczne. Człowiek swoje złe cechy przypisuje otoczeniu. Na przykład jakiś mężczyzna jest agresywny i drze się na inne osoby, krzyczy i jest agresywny a nie nie jest agresywny. Ale on myśli, że on nie jest agresywny, tylko, że ci inny są w stosunku do niego agresywni i to oni na niego krzyczą. To jest projekcja swoich negatywnych cech na otoczenie. Projekcje należą do psychicznych mechanizmów obronnych i są związane bardziej z nieświadomością, niż ze świadomościa. Ja tego nie badałem, ale tak pisze człowiek o nazwisku Jung. Jung. Jung. Jung. Carl Gustaw Jung. Co może powodować projekcje? matka. Jeśli syn tęskni do młodości i do miłości matki, którą dostawał za darmo. Nie chce walczyć o kobiety. Nie chce zdobywać kobiet. Tylko tęskni do miłości matki, którą dostawał za darmo w dzieciństwie i nie musiał w ogóle się starać, żeby tą miłość otrzymać. Jeśli syn postrzega świat jako zły a tęskni do dawnej miłości matki, o którą nie musiał walczyć. To jest Projektowanie. Świat jest zły. Swoje złe cechy przerzucamy na innych czyli projektujemy je. Co to jest projekcja?. Jakie cechy matki i syna sprzyjają projekcji? Matka, która nie chce, żeby syn się od niej "oderwał" i wpoiła synowi przekonanie, że miłość do innych kobiet jest zła( że seks jest zły), żeby był jej wierny. Syn, który nie chce walczyć o kobiety, tylko tęskni do miłości matki, którą miał za darmo. Co trzeba zrobić, żeby zlikwidować projekcje w takim wypadku ? Syn musi odszukać w swej nieświadomości, obraz Animy. Jung porównuje Animę do greckiej bogini Baubo(bogini dosyć rozpustna). Niebezpieczna, kusicielka, w nieokreślonym wieku(może być młoda, może być stara). Wabi mężczyn do świata. Kusi ich. Chce, żeby mężczyźni się dla niej poświęcali. "Jest pociechą za gorycz życia". Tak myśli o tym Karl Gustaw Jung w książce pod tytułem "Archetypy i Symbole". Są też inne przyczyny projekcji według Junga. DZiękuję.Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz