wtorek, 24 listopada 2009

"Archetypy i symbole"

Uczę się obecnie do egzaminu z Teorii Kultury i muszę jeszcze przeczytać nie mało książek, tylko dużo książek i to jest prawda. Nie wiem czy zdąże do 14 grudnia( bo taki mam wyzanczony termin przez dziekana, ale ja myślę że nic na siłę. Jak nie zdąże, to nie zdążę. ). I to jest prawda. DZisiaj czytałem w Empiku rozdział tekstu pod tytułem "Archetypy i Symbole" Karla Gustawa Junga pod tytułem "Jaźń"(s 102 - 118).

Karl Gustaw Jung to szwajcarski psychiatra i psycholog, który wprowadził pojęcia " nieświadomości", "archetypu" i krytykował psychoanalizę Freuda.

Jakie są przykładowe tezy z rodziału po tytułem"Jaźń": Jakie są skutki aymilacji przez ego treści autonomicznych(tych z nieświadomości kolektywnej chyba): wzrost znaczenia ego, zwiększenie pola świadomości. Czy zazwyczaj ego przeciwstawia się treściom nieświadomym bezkrytycznie? tak. Im więcej ego przyswoi treści nieświadomych tym bardziej zbliża się do Jaźni. Źle jest jeśli ego zostanie pochłonięte przez Jaźń. Dobrze jest być krytycznie nastawi0nym do treści nieświadomych, ale to krytyczne nastawienie musi być w jakiś granicach. Źle jest mówić, że treści nieświadome nie iestnieją(nie można przeczyć istnieniu czegoś, co jest). Jakie są objawy inflacji ego(obniżenia wartości ego - osobowości)? Człowiek nie przywiązuje wagi do teg0 co mówią inni. Co się dzieje, gdy ego zostanie wchłoniętę przez jaźń? Treści nieświadome zapanują nad ego. Człowiek popada w rodzaj snu. Co trzeba zrobić ? Rozwijać swoje przystosowanie do świata. Praktykować cnoty takie jak: uwaga, cierpliwość. Starać się żyć bardziej świadomie. Co się dzieje, gdy jaźń zostanie wchłonięta przez ego? CZłowiek ma zbyt duże związki ze światem a lekceważy nieświadomość. Co trzeba wtedy zrobić? dać się ponieść instynktowi. Jak można myśleć o autorytecie wewnętrznym? Utożsamiać go z siłami natury, które są w nas a takie myślenie jest złe dla psychiki, bo człowiek nie lubi takiej sytuacji, gdy instynkty panują nad ego(człowiek, źle ocenia ludzi, którzy nie panują nad swymi popędami). Można też myśleć o autorytecie wewnętrznym, który jest wpisany w naszą nieświadomość jako o Bogu. Teza, że zdrowo dla psychiki jest wierzyć w Boga. Jak Karl Gustaw Jung udowadnia tezę, że zdrowo dla psychiki jest wierzyć w Boga? Ludzie wierzą w Boga od początku istnienia świata. Wiara w Boga jest w pisana w człowieka. Ludzie od wieków, wierzą w Boga i gatunek ludzki, nie zginął, tylko przetrwał. Z tego płynie taki wniosek, że wiara w Boga jest zdrowa dla psychiki człowieka. Co przeczytałem w rozdziale pod tytułem "Jaźń" w książce Archetypy i symbole" Karla Gustawa Junga. Mogłem coś pomylić. DZiękuję.Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz