sobota, 28 listopada 2009

"Archetypy i symbole"

Karl Gustaw Jung. Karl Gustawa Jung. Czy Karl Gusta Jung był człowiekiem religijnym?

Czytając tekst "Archetypy i symbole", analizując stronę po stronie, próbując zrozumieć o co temu facetowi chodziło, doszedłem do takiego pytania: Czy Karl Gustaw Jung był osobą religijną? Często mówi o obrzędach chrześcijańskich, ale to jeszcze o niczym nie świadczy i naprawdę o niczym to nie świadczy. Znalazłem nawet opis obrzędów religijnych, konkretnie dotyczących Mszy w Chrześcijaństwie, w którym autor mówi, jakie są typowe reakcje ludzi podczas Mszy: niektórzy są głeboko rozmodleni inni stoją z boku, wykonują mechaniczne gesty, rozmawiają i czekają na moment, kiedy dany obrzęd religijny się skończy("Archetypy i symbole" strona 124: "Jeśli obserwujemy publiczność, która bierze udział w tej sakralnej czynności, to możemy zobaczyć wszystkie stopnie zaangażowania - od samej obojętnej obecności po najgłębsze wzruszenie. Grupy mężczyzn, którzy w czasie mszy stoją w pobliżu wyjścia, rozmawiając o różnych sprawach nie związanych z religią, i mechanicznie żagnają się zginając kolana, mimo to biorą udział w tej sakralnej czynności"). Równie dobrze mógłbym zadać pytanie: Czy Karl Gustaw Jung lubił film, albo teatr, albo grać w tenisa? To, że opisuje obrzędy religijne oznacza, że musiał w nich uczestniczyć, musiał je widzieć, ale nie koniecznie, że sam był wierzący. Ale myśle, że to jest dobre pytania dla kogoś, kto by chciał poznać osobę Karla Gustawa Junga(czy on był w wierzący?).

W podrozdziale " Przemiana subiektywna"(str 125-144), w dwóch pierwszych podpunktach autor mówi o dwóch rodzajach przemian zachodzacych w psychice człowieka: zubożenie osobowości, wzbogacenie osobowości.

U ludów pierwotnych było coś takiego ja utrata duszy. Człowiek stracił duszę. Jak się objawiało według Junga utracenie duszy wśród ludów pierwotnych? Nagle przychodziło złe samopoczucie i trzeba było wołać czarownika, żeby coś z tym zrobił. Jung mówi, że powodem działań człowieka pierwotnego, rzadko była wola i świadomość, natomiast często człowiek pierwotny działał w skutek instynku, albo emocji. Żeby zrobić coś świadomie musiał się człowiek pierwotny nieźle napocić. Jaki jest według Junga współczesny odpowiednik utraty duszy u ludów pierwotnych? Stan kiedy człowiekowi się nic nie chce. Stan ten według Junga może pójść tak daleko, że osobowość człowieka straci spójność i nie to, że się nie rozpadnie, tylko się rozpadnie na części. Jakie są przyczyny takiego stanu kiedy się człowiekowi nic nie chce? ciężkie choroby, zmęczenie psychiczne i fizyczne, doznany szok. Czy Jung myśli, że szok może wpłynąć na zmiejszenie się pewności siebie człowieka? tak. Oprócz zubożenia osobowości szwajcarski uczony mówi jeszcze o wzbogaceniu osobowości, która według niego, ma miejsce zazwyczaj w pierwszej połowie życia. Jakie jest myślenie Karla Gustawa Junga w tekście pod tytułem "Archetypy i Symbole"? Chce powiedzieć, że czytając teksty różnych ludzi, możemy się sporo dowiedzieć o samych autorach. Przez czytanie tekstu poznajemy autorów. Poznajemy bardzo konkretnych ludzi, którzy teksty napisali. Jeśli ktoś lubi poznawać innych, to może też ich poznawać przez czytanie książek i to jest prawda. Dlaczego warto czytać książki? Na przykład można sobie odpowiedzieć na pytanie; Czy Karl Gustaw Jung był religijny, czy nie był? Dziękuję.Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz