sobota, 26 grudnia 2009

"Archetypy i symbole"

Czytam lektury do zaległego egzaminu z "Teorii kultury. Odnaleźć własną opowieść. Wokół Jungowskiej teorii kultury". I idzie mi to nie szybko tylko wolno. Ja nie lubię czytać pobieżnie i to jest prawda. Jeśli już się decyduje coś czytać, to chce to robić porządnie. Analizuje więć każdą stronę nie nie dokładnie, tylko dokładnie. Robię notatki na komputerze, żeby potem mieć gotowe notatki do nuaki do egzaminu. W ciągu dzisiajszego dnia przeczytałem dziesięć stron "Archetypów i Symboli" i zrobiłem z tego notatki( nie przez cały dzień, bo rano byłem biegać i jadłem obiad i myłem się). Wolno czytam i dlatego nigdy nie potrafie przeczytać wszystkich lektur. Studia polonistyczne wymagają umiejętności szybkiego czytania. A ja czytam wolno. Ale też się tym tak bardzo nie martwię, bo ważne jest, że wiem co przeczytałem. Wolę czytać mniej a dokładnie niż dużą ilość a niedokładnie. I naprawdę.

Ja myślę, że takiego tekstu jak "Archetypy i Symbole" nie da się przeczytać pobieżnie. To jest ciekawe dla mnie i dlatego chce wszystko dobrze rozumieć i czytam powoli, analizuje, strona po stronie. I naprawdę.

Co się dzieje na stronach 404 - 413? Czym zajmuje się psychologia? Bada wypowiedź, pod względem formy i treści. Dla psychologii bardziej interesująca jest treść wypowiedzi, niż forma wypowiedzi. Jakie są ograniczenia pscyhologii? Psychiki nie można obserwować z zewnątrz. Tylko sama psychika może obserwować psychikę(człowiek sam może realcjonować swoje stany psychiczne i nikt nie potrafi za niego tego zrobić) . Nie da się obserwować zdarzeń pscyhicznych z zewnątrz i to jest przeszkoda dla psychologii. Czym jest Duch? Pojęcie Dusza przeciwstawia się pojeciu materii. Istnieje myślenie, że pojęcie Ducha przeciwstawia się pojęciu natury. Co to jest Hylozoizm? Pogląd, że dusza jest materialna. Czym różni się p0jęcie Ducha od pojęcia duszy? Domeną Ducha jest myślenie. Domeną duszy jest czucie. Pojęcie ducha może być rozumiane jako postawa. Można kogoś wychowywać w duchu jakimś, czyli uczyć go jakiejś postawy, którą uważamy za dobrą. Co to jest duch obiektywny? Cały dorobek kulturowy człowieka. Jakie pojęcia są związane z Duchem? Psychos oznacza zimny. Anemos oznacza wiatr. Geist wiąże się z burzeniem, pienieniem. Czy w ludach pierwotnych emocje były kojarzone z opętaniem? tak. Jakie są cechy Ducha? ruch, momilizuje do działania, aktywny. Jak nazywa się dusza w Chinach? Gui. Czy chińczycy myślą, że dusza jest materialna? tak. Co myślą tandryści o materii? Materia to myśl Boga. Czy Duch pierwotnie był czymś autonomicznym wobec materii? tak. Duch nie jest własnością człowieka, tylko został dany człowiekowi. Pierwotnie Duch był autonimiczny. Jaka jest symbolika ducha? Duch występuje pod postacią starca. Duch manifestuje się w fantazjach sennych. Co myśli o psychice człowieka i o pojęciu Ducha Karl Gustaw Jung w tekście "Archetypy i Symbole". Dziekuję.Marcin

Marcin (18:34)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz