piątek, 27 sierpnia 2010

Decyzja Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Odebrałem dzisiaj decyzję w sprawie przyznania mi statusu osoby niepełnosprawnej. W pokoju numer 9 przy ulicy Strzegomskiej 6.

Skład mojego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dwie osoby): przewodniczący to lekarz medycyny, drugi członek to psycholog i jednocześnie doradca zawodowy. Jaka jest decyzja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności? Postanowienie o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Uzasadnienie: „Na podstawie przedłożonej przez stronę dokumentacji medycznej ( zaświadczenie od ortodonty o skomplikowanej wadzie zgryzu o charakterze szkieletowym, wymagającej leczenia zespołowego ortodontyczno-chirurgicznego, Zaświadczenie z Zakładu Zaburzeń Czynności Układu Stomatognatycznego przy ulicy Krakowskiej 26), a także w oparciu o przeprowadzone wywiady i badania fizykalne stwierdzono, iż skutki schorzeń nie obniżają w sposób istotny zdolności do wykonywania pracy, ani nie powodują istotnych ograniczeń w pełnieniu ról społecznych. Badany nie spełnia kryteriów oceny skutków naruszenia sprawności organizmu określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności”. Mogę się odwołać od decyzji Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Pani, która przekazywała mi dokument w sprawie niepełnosprawności, powiedziała, że w przypadku złej sytuacji materialnej mogę prosić o pomoc u pracownika socjalnego w TOPS przy ulicy Średzkiej 42 w Leśnicy (bo pytałem o pomoc w przypadku złej sytuacji materialnej).

Ja wiem, że z tą wadą zgryzu i problemem ze stawem skroniowo-żuchwowym, ciężko mi się mówi, nie mogę zbyt dużo mówić (to jest przecież poważne ograniczenie, gdy człowiek nie może dużo mówić). Gdy idę do lekarza, to wszystko opisuję na kartkach. Moim zdaniem osoba, której ciężko się mówi i nie może za dużo mówić jest osobą, której trudnej znaleźć zatrudnienie, niż innym osobom i moim zdaniem taki problem z wadą zgryzu i stawem skroniowo-żuchwowym ogranicza możliwość pełnienia ról społęcznych. Jak można pełnić role społeczne, gdy człowiek nie może za dużo mówić? To naprawdę bardzo przeszkadza we wszystkim. Nie wiem czy będę się odwoływał od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Może warto? Muszę o tym pomyśleć. Poczytałem sobie w Internecie rozporządzenie ministra(niecałe), o którym mowa w decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dziękuję.Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz