niedziela, 24 stycznia 2010

dzisiaj

Gdzie ja chcę pracować? O czym ja myślę. Myślę i myślę. Być dziennikarzem. W wydawnictwie. Robić doktorat. Napisać biografię nie wiem kogo. Opisać podróż nie wiem gdzie. Gdzie mogę pracować? Co ja chcę robić? Założyć własny biznes? Nie wiem i nie wiem i nie wiem. Mam tylko szumy uszne od tego cholernego stawu i nie wiem.

Jakie są rodzaje metodologi? Ogólna metodologia zawierająca narzędzia stosowane we wszystkich naukach: wyjaśnianie, definiowanie, wnioskowanie, klasyfikowanie. Metodologia nuak ścisłych. Nauk Humanistycznych i Metodologia Empiryczna odnosząca się do nauk eksperymentalnych( psychologia, chemia, socjologia). Jakie są rodzaje wyjaśniania: intencjonalne( co autor miał na myśli? stosowane w naukach takich jak literaturoznawstwo, sztuka), funkcjonalne(w przyrodoznawstwie wyszukiwanie struktury i funkcji), przyczynowe( stosowane w naukach takich jak fizyka, docieranie do przyczyn zjawisk), nomotetyczne( od szczegółu do ogóło - formułowanie ogólnych praw - myślenie indukcyjne), idiograficzne( droga od ogółu do szczegółu, myślenie dedukcyjne), genetyczne( szukanie genezy zjawisk w naukach takich jak historia). Wyznaczniki naukowości: 1) Dobrze jest znać przedmiot badań. 2) Problem badawczy . 3) Sformuowanie celu badań. 4) proces badawczy. Sprawdzanie prawa naukowego(etapy): 1) Konfirmacja. 2) Weryfikacja. 3) Dyskonfirmacja. 4) Falsyfikacja. Proces budowania nauki: 1) Stawianie hipotez. 2) Formułowanie tez na podstawie hipotez. 3) Zbiór tez to teoria. 4) Zbiór teori paradygmat. Dwudzistowieczne paradygmaty naukowe; Indukcjonizm(od faktu do ogólnego prawa) przykład Językoznawstwo Historyczno -Porównawcze i teoria ewolucji Karola Darwina. Druga połowa dziewiętnastego wieku i początek dwudziestego wieku. 2) Wersyfikacjonizm: Przykład to Strukturalizm. Obalanie ogólnych tez. 3) Falsyfikacjonizm na przykładzie myślenia Abrahama Noahma Chomskiego. Falsyfikowanie tez. 4) Postmodernizm: Anarchia w nauce, Wszystko wolno, wszystko jest dozwolone. Czego się dzisiaj nuaczyłem? Gdzie ja chce pracować?

Muszę się jeszcze czegoś nauczyć, bo mi zostały tylko dwa dni do egzaminu i mogę zdążyć a mogę nie zdążyć. I naprawdę, Wszystko jest możliwe.

Dziękuję.MarcinMarcin (20:37)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz