wtorek, 26 stycznia 2010

tak

O której godzinie dzisiaj wstałem? ósma i gimnastyka, dziesiątek, bieganie. Robiłem zdjęcia na stadionie przy ulicy Lotniczej. Była dobra pogoda do zdjęć a nie jakaś negatywna. Ostatni dzień nauki do egzaminu o nazwie Metodologia Badań Nad Językiem. Generatywistyczna koncepcja kompetencji językowej: Co to jest słownik umysłowy? Wiedza człowieka na temat użycia wyrazów. Kiedy łatwiej odnaleźc w pamięci jakiś wyraz? W przypadku przciwieństw(dobro, zło; kobieta, mężczyna;śmierć, życie;ciało,dusza; wiara,zwątpienie;miłość,ninawiść). Człowie kojarzazy wyrazy na zasadzie przeciwieństw. Szybko przypominamy sobie wyrazy ostatnio używane. Szybciej konkretne niż abstrakcyjne. Łączymy wyraz w pola sentyczne w mózgu(na przykład wszystkie wyrazy związane z z podróżowaniem, albo z życiem towarzystkim). Kompetencja językowa dla Chomskiego to nieuświadomiona znajomość reguł językowych. Kompetecnja gramatyczna i językowa u niego to były synonimy( ja się uczyłem z jakiś notatek i mogą być błędy i naprawdę, więć proszę ostrożnie). Umiejętności jezykowa według Chomskiego są wrodzone. Człowiek rodzi sie z umiejętnościami językowymi i potem w niewielkim stopniu je rozwija. Kiedy Chomski wymyślił pojęcie kompetencji językowej? 1962. Kiedy powstała Gramatyka Generatywno - Transformacyjna? 1965. Potem były bodyfikacje tych teorii( 1975 i 1981). Chomsky w przeciwieństwie do sojolingwistów badał język w oderwaniu od kontekstów. Dell Hymes przedstawiciel myślenia socjolingwistycznego krytykował badania jękowe Chomskiego w oderwaniu od kontekstów. Hymes badał język w interakcji( uwzględniał konteks kulturowy języka) Kompetencja komunikatywna wiedza o dobrym komunikowaniu się według niego. Umiejętność posługiwania się językiem w różnych sytuacjach społecznych. Ida Kurcz była przedstawicielem myśllenie pscholingwistycznego o języku. Istnieje gen mowy, Umiejętności językowe są wrodzone, kompetencja językowa to umiejętność zastosowania gramatyki uniwersalnej( wiedza o gramatyce w mózgu człowieka chyba). Kompetencja komunikacyjna to umiejetność wczuwania się w myślenie innych ludzi. Co myślała o tym Ida Kurcz przedstawiciel Psycholingwistyki? Akwizycja języka w świetle językoznawstwa generatywnego i kognitywnego. Generatywiście uważali, że umiejętności językowe są wrodzone. Ważniejsza dla nich była gramatyka uniwersalne przy akwizycji języka niż doświadczenie językowa(minimalizm). Widzieli wyższość reguł językowych na wykonaniem(redukcjonizm). Teoria odgórna: nie badali pojedynczych wypowiedzi. Woleli rajconalizm, niż empiryzm w badaniach. Kognitywiści odwrotnie: nie racjonalizm tylko empiryzm. Opierali się na naukach takich jak: psychologia, literaturoznawstwo, filozofia, antropologia. Wyznawiali maksymalizm: Ważniejsze jest doświadczenie jęyzkowe, niż wiedza wrodzona i nie redukcjonizm: ważniejsze jest wykonanie, niż reguły językowe. Teoria oddolna: badali pojedyncze przypadki zastosowania języka. Przedstawiciele kognitywizmu był Langaker. Metody badania języka rodzimego u dzieci to: Nagrania, Notowanie wypowiedzi dziecka. Metody eksperymentalne: technika podwyższonego tempa ssania smoczka, metoda wizualna. Badania nad akwizycją języka drugiego obcego: Możemy się nauczyć języka po częściowym zakończeniu nauki pierwszego języka, po całkowitym zakończeniu nauki języka, albo symultaniczne( jednocześnie z pierwszym językiem). Pięć hipotez Krashera o uczeniu się języka drugiego obcego: 1) Należy odrożnić przyswajanie( nieświadome, w dzieciństwie, języka swojego) od uczenia ( świadome). 2) Naturalna kolejność- uczyny się w jakiejś kolejności, stopniowo, nie od razu. 3) Hipoteza monitora( nie wiem o c to chodzi do końca). Ale przenoszenie struktur z własnego jęzka do tego, którego się uczymy. 4) Tu nie wiem. 5) Afektywny filtr: nalezy wyeliminować podczas uczenie złe odczucia. Wstyd, niepewność, strach. To przeszkadza w procesie akwizycji języka. CZego się uczyłem dzisiaj.

Ja w życiu często się uczyłem i dużo się uczyłem. Nie zawsze uczyłem się skutecznie. I to jest prawda. Jestem zmęczony. O której godzinie jutro mam egzamin? 12:00. Szukam sobie dziewczyny. Bo dobrze jest mieć dziewczynę. "Nie jest dobrze żeby mężczyna był sam". [Księga Rodzaju]. Źle jest być samemu a dobrze jest być z kimś. Człowiek jest stworzony do bycia z drugim człowiekiem. Jak się czuje człowiek po pięciu dniach nauki? Zmęczony. Muszę sobie kupić buty górskie, bo się rozleciały moje buty górskie i to jest prawda. Muszę sobie kupić wszystko. Myślę o ściance wspinaczkowej. O czym ja myślę?

http://www.youtube.com/watch?v=5wO1B-HVYC8. Kto ma dobry głos do posłuchania?

Dziękuję.MarcinMarcin (20:29)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz