niedziela, 10 października 2010

Artykuł o operacjach żuchwy.

Istnieją dwie metody operowania żuchwy: 1) Obustronna pionowa osteotomia gałęzi żuchwy ( tu cięcia są wykonywane zewnątrzustnie [metoda EVRO]) - Vertical Ramus Osteotomy i 2) Obustronna osteotomia gałęzi żuchwy (metoda zewnątrzustna - BSSO) – Bilateral Sagittal Split Osteotomy. Osteotomia strzałkowa jest zabiegiem trudniejszym techniczne od pionowej osteotomii (trudniejszy dostęp, większe ryzyko krwawienia) , ale cięcia przy strzałkowej osteotomii są wykonywane wewnątrz ust co sprawia, że blizny są mniej widoczne. Obecnie większość ośrodków stosuje osteotomię strzałkową ze względu na to, że blizny są wewnątrz ust oraz rany łatwiej się goją(kości kontaktują sie ze sobą na wiekszej powierzchni chyba) . Pierwsza metoda wiążę się z możliwością uszkodzenia nerwu twarzowego( nerw trójdzielny – jest to niewielki procent pacjentów, u których takie uszkodzenie występuje). Przy drugiej częściej występuje zranienie nerwu zębodołowego dolnego ( zaburzenia czucia dolnej wargi. U 14 z 17 operowanych pacjentów) i bródkowego ( zaburzenia czucia brody), ale po roku czasu u większości pacjentów czucie wraca ( Nie wróciło tylko u 2 spośród 17 operowanych pacjentów). Przed operacją podaje się dożylnie antybiotyki . Po operacji również podaje się dożylnie antybiotyki ( niektórzy zalecają z tego zrezygnować). U trzech pacjentów przy drugiej metodzie pojawiły się zburzenia gojenia ran. U czterech przy pierwszej. Przy pierwszej metodzie odłamy kostne są zespalane szwami kostnymi, przy drugiej mini płytkami. U dwóch pacjentów przy pierwszej metodzie było krwawienie z żyły zażuchwowej. U dwóch pacjentów przy drugie metodzie doszło do nieprawidłowej osteotomii ( jak na przykład kawałem kości oderwie się). U trzech pacjentów przy drugiej metodzie płytki usunięto cztery miesiące po zabiegu ( przetoka wewnątrzustna i dolegliwości bólowe w okolicy osteotomii. U jednej pacjentki usunięto na życzenie. Może miała dosyć noszenia płytek).

Dziękuję.Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz