wtorek, 18 maja 2010

Uniwersytet Wrocławski mnie wspiera

Skończyłem wczoraj czytać rozdział z tekstu autorstwa Philippe Lejeuna pod tytułem"Wariacje na temat pewnego paktu". Rozdział ma tytuł: "Pakt autobiograficzny" i próbuje odpowiedzieć na pytanie czym jest autobiografia. Jakie są relacje między biografią a autobiografią i powieścią a autobiografią oraz innymi formami pisarstwa intymnego. Autor pokazuje błędy w myśleniu na temat autobiografii. Uważa, że nie jest do końca dobrze traktować autobiografię, jako rodzaj biografii, ponieważ istnieją istotne różnice w strukturze obu radzajów tekstów.
Uniwersytet Wrocławski wspiara moje leczenie ortodontyczne, na które mnie nie stać i to jest prawda, bo dostałem bezzwrotna zapomogę na cele leczenia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję. Potrzebuję jeszcze 8000 złotych i będę mógł sfinansować leczenie przegotowujące do operacji chirurgicznej prostowania wady zgryzu w najtańszym znanym mi wariancie, czyli w firmie Asdent. Z tego co się dowiedziałem od ortodontów leczenie przygotowujące do operacji prostowania wady zgryzu, będzie trwało rok czasu i będzie się odbywało przy użyciu różnych aparatów ortodontycznych. Podczas tego leczenia przygotowującego ortodonta likwiduje tak zwaną kompensację(dostosowanie się uzęmbienia pacjenta do wady zgryzu. Jak człowiek ma wadę zgryzu, to zęby się automatycznie przystosowują jakby do wady zgryzu i potem jak się chce wyprostować taką wadę zgryzu, trzeba zlikwidować kompensację, żeby po rozcięciu kości żuchwy podczas operacji i złożeniu jej na nowo przez chirurga szczękowego, pod okiem ortodonty, bo tak to się powinni odbywać, szczęka górna pasowała do dolnej). Pani Rzecznik Praw Pacjenta z Dolnośląskiego Odziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy pomocy poczty internetowej(pani Elżbieta) napisała, że o ile leczenie operacyjne wady zgryzu jest refundowane w tym roku przez NFZ, to leczenie przygotowujące aparatami stałymi trzeba sobie sfinansować samemu, dlatego ja teraz szukam pieniędzy na to leczenie po różnych instytucjach. Uniwerstytet Wrocławski to pierwsze instytucja, która przyznała mi zapomogę na cele mojego leczenia(chodzi o komisję Socjalną Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, bo tam składałem wniosek). Dziękuję.Marcin

Marcin (10:20)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz