czwartek, 25 listopada 2010

Relacje z drugim człowiekiem

Zauważyłem, że dobrze jest w relacjach z drugim człowiekiem nie traktować nikogo jako wszechwiedzącego. Każdy człowiek się może mylić. Nie ma ludzi nieomylnych, którzy mają wiedzę na temat wszystkiego i są nieomylni. Jeżeli ktoś uważa się za nieomylnego i chce na siłą narzucać innym swoje przekonania, to coś z nim jest nie tak. Każdy człowiek się może mylić. Czasem bywa tak w relacjach, że ktoś jest bardzo zafascynowany drugą osobą i nie zauważa błędów tej drugiej osoby. Tak sobie trochę myślę o tym co zrobić żeby nasze relacje z ludźmi były dobre. Na pewno ważny jest szacunek do drugiego człowieka. Na pewno ważne jest to, żeby od siebie i do innych wymagać. Nie iść na łatwiznę. Nie krytykować od razu. Widzieć w ludziach to co dobre a nie tylko krytykować . W każdej sytuacji myśleć. Nie oceniać pochopnie. Znać swoją wartość. Osoba z obniżonym poczuciem własnej wartości może mieć problemy w relacjach i naprawdę może mieć. Nie bać się. Trzeba mieć odwagę w relacjach. Nie bać się pomylić. Każdy człowiek jest omylny i ma prawo się mylić. Starać się widzieć siebie i innych zgodnie z prawdą. Swoich bliskich traktować z szacunkiem i widzieć ich wartość. Źle jest jeśli ktoś zaniża wartość swoich bliskich, swojej rodziny. Rodzinę traktuje bez szacunku a obcych traktuje jako osoby wszechwiedzące, takie sytuacje się zdarzają, bo sam tego doświadczyłem. Nie kłamać, nie manipulować. Słuchać drugiego człowieka. Być otwartym na drugiego człowieka i na jego problemy. Nie bać się rozmawiać o problemach. Chcieć się rozwijać i chcieć, aby inny wokół nas się rozwijali. Każda relacja powinna być przemyślana. Ja lubię kiedy moje relacje z ludźmi mają charakter konkretny. Nie rozmawiamy o pierdołach, tylko spotykamy się w konkretnym celu, rozwiązujemy jakieś konkretne problemy. Wiemy po co się spotkaliśmy. Czasem dobrze jest też pogadać o pierdołach, ale bez przesady. Czasem, żeby poprawić relacje z drugim człowikiem, trzeba zmienić jakiś ich techniczny aspekt: na przykład ktoś może źle słyszeć, albo coś go może boleć i to może źle wpływać na jego relacje. Wtedy trzeba usunąć techniczną przeszkodę: leczyć słuch, albo usunąć ból. Należy starać się zapamiętać to, o czym mówią do nas inni. Jeśli pamiętamy o tym co mówia do nas inni, to pokazujemy im, że są dla nas ważni. Źle jest kiedy jedna osoba tylko mówi a druga (inne) tylko słuchają ( chyba, że jest się akurat na wykładzie). Ja myślę, że powinna być równowaga: każdy powinien mieć prawo powiedzenia swojego zdania, mieć prawo do bycia wysłuchanym. Myśle, że warto walczyć o dobre relacje z ludźmi, pownieważ dobre relacje dają człowiekowi szczęście, ludzi, którzy mają dobre realcje nie są znerwicowani i mają więcej energii do podejmowania różnych działań. Ktoś kto ma złe relacje skupia się tylko na tych złych relacjach i to go blokuje. Dziękuję.Marcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz